Sobota, 22 dubna, 2023
novinky
- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
BydleníDifúzní střešní fólie Mastermax

Difúzní střešní fólie Mastermax

Proč je třeba aplikovat střešní fólii? Hlavním úkolem střešních fólií umístěných pod střešní krytinu je odvádět vlhkost, která pronikla skrz střešní krytinu, a chránit podstřešní prostory a konstrukce. DŮLEŽITÉ! Samotné difúzní střešní fólie nechrání před přímými srážkami a měly by se co nejdříve zakrýt nebo překrýt další ochrannou vrstvou.

Co by měla vědět dobrá střešní fólie?

Moderní střešní fólie musí kromě ochrany před účinky srážek vnikajících do střechy zvládnout i zatížení vodní párou směřující z interiéru. Vodní pára vzniká v důsledku rozdílu vnitřních a vnějších teplot. Páry migrující z interiéru směrem ven se mohou dostat do střešní konstrukce přes poškozenou parotěsnou folii na vnitřní straně. Tuto migrující páru musí střešní fólie instalovaná na vnější straně propouštět, aby nemohla poškodit izolaci, střešní konstrukci a podhled tím, že se zachytí a srazí ve střešní konstrukci. Nejvhodnější střešní fólie pro tento účel jsou paropropustné střešní folie, známé také jako difúzní střešní fólie.

Naše produktová řada střešních fólií Mastermax dokonale plní tuto dvojí funkci díky vodotěsnosti W1 z vnějšího směru a vynikající paropropustnosti. Hodnota vnější vodotěsnosti střešních fólií je označena znakem W a rozděluje fólie do tří úrovní na základě jejich vlastností. Nejlepší vodotěsnosti dosahují výrobky klasifikované jako W1.

Co je difúzní střešní fólie?

Difúzní střešní fólie je paropropustná střešní fólie, o které se můžeme mluvit tehdy, je-li Sd hodnota folie menší než 0,3m. Tato vlastnost charakterizuje, jak snadno mohou páry pronikat (difundovat) přes membránu. Čím nižší je Sd hodnota, tím nižší je odpor, a tím lepší je paropropustnost fólie. Střešní fólie Mastermax mají obvykle hodnotu Sd 0,02 – 0,03 m, což je mimořádně dobrá hodnota poskytující vysokou paropropustnost.

Jakou roli má střešní fólie v energetické účinnosti budovy?

Velká výhoda paropropustné střešní fólie v porovnání s běžnými neparopropustnými fóliemi je, že není třeba vytvářet větrací mezeru mezi izolačním materiálem ve střešní konstrukci a mezi vnitřní stranou fólie (jedná se o střechu s dvojitým odvětráváním). Střešní fólie Mastermax lze použít k vytvoření jednorázově provětrávané střechy, kde se doporučuje upevnit střešní fólie na krokve pomocí latí v rozměru 5 × 5 cm. Kromě upevnění poskytuje kontralata i odvětrávání střešní konstrukce spolu s vhodně navrženým větracím systémem. Díky jednorázovému provětrávání a difúzní střešní fólii se tepelněizolační schopnost střechy v porovnání s běžnými fóliemi a dvojitým větráním výrazně zlepší. Kromě toho není zanedbatelným aspektem ani skutečnost, že neztrácíme prostor pro dolní vzduchovou mezeru, takže celý průřez krokve (celá výška krokve) může být vyplněn izolačním materiálem.

Proč musí mít střešní fólie odolnost proti UV záření?

Možná vás to zajímá, jelikož pod krytinou nesvítí slunce. Velmi často se však stává, že se pokládka krytiny zpozdí a střešní fólie zůstane nezakrytá týden nebo dva, případně i déle. Pokud by fólie neměla díky speciálním přísadám odolnost proti UV záření, během období zakrývacích prací by se poškodila vlivem ultrafialového záření. V závislosti na typu mají střešní fólie Mastermax odolnost proti UV záření 1 až 2 měsíce, což (opět v závislosti na typu) znamená dobu překrytí od 1 týdne do 2 měsíců, proto je třeba během tohoto období zakrýt střešní fólii střešní krytinou.

Naše weby

Nejnovější články

- Reklama -Newspaper WordPress Theme

Ostatní právě čtou

Další články autora

- Reklama -Newspaper